SYSTECH

Proizvodnja

InFlow Production je softver za integralnu kontrolu, nadzor i planiranje proizvodnje i radnih mašina, kontrolu radnika na radnim mjestima i efikasnije održavanje proizvodnog pogona. Ovaj softver je razvijen kao modul inFlow sistema i može se koristiti potpuno samostalno, a po potrebi, u kombinaciji sa inFlow Attendance sistemom za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena. InFlow Production daje najbolje rezultate u praćenju proizvodnje po radnim nalozima, operacijama, resursima itd., kao i sa radnicima. Ovaj softver istovremeno pruža i detaljan uvid u stanje proizvodnje i naknadnu analizu po raznim parametrima, čime menadžmentu značajno olakšava donošenje svih pravovremenih odluka, poput planiranja raspoloživim ljudskim i tehničkim resursima. InFlow Production može se koristiti i kao izuzetno pogodno softversko rješenje u kombinaciji sa terminalima u proizvodnji, koji kao ulazno/izlazne jedinice koriste barcode skenere, procesne računare, RFID čitače, printere i slično. Podesiva struktura ovog sistema omogućava veoma jednostavno prilagođavanje svakom tipu proizvodnje. Za potrebe potpunog rješenje optimizacije proizvodnje, InFlow production se koristi u kombinaciji sa Production Monitoring Controller (PMC) uređajima. Inače, PMController omogućava efikasnu kontrolu radnika na njihovim radnim mjestima, praćenje ispunjenja norme, zatim automatsku detekciju zastoja u proizvodnji, prijavu kvarova od strane radnika, automatsko obavještavanje službe održavanja, kao i brojanje proizvoda na proizvodnim linijama. Ovako funkcionalno rješenje omogućuje pregled proizvodnje u realnom vremenu, raspoloživost proizvodnih kapaciteta u svakom trenutku, statistiku proizvodnje, statistiku održavanja i druge, slične radnje.

Ostali proizvodi

img03

Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa

Više
img03

Mjerenje temperature i relativne vlažnosti

Više
img03

Red za čekanje

Više
OnGPS

OnGPS praćenje vozila

Više
OnGPS

Sistemska administracija

Više
OnGPS

Mrežna administracija

Više

Galerija