SYSTECH
sMonitor u skladištima i silosima

sMonitor je sistem za precizno mjerenje i kontrolu temperature. Automatski, pouzdan i kontinuiran sistem nadzora uvjeta okoline u svim fazama za jednu industriju ili djelatnost


Pozicija temperaturnog senzora u komori je jako važna za kontrolu temperature, pa projektanti uzimaju u obzir način slaganja robe, način ventilacije itd. Danas se koriste elektronski mjerači temperature koji se pozicioniraju na više mjesta u komori pa i u pojedina skladišna pakovanja.

Postoji veliki broj skladišta u kojima (duboko) smrznuta hrana mora biti pohranjena. Od malih hladnjača malih proizvođača hrane (npr. mesnice ), restorana i supermarketa, preko posebnih skladišta duboko smrznute robe u prehrambenoj industriji, do specijaliziranih hladnjača za duboko zamrzavanje u visoko regalnim skladištima. Temperatura mora biti kontinuirano dokumentirana u svim tim objektima. U Europi, samo data loggeri za temperaturu u skladu s EN 12830 mogu se koristiti za nadzor temperature.


sMonitor automatski alarmira kada mjerenja odstupaju od zadanih vrijednosti. Sa dobivenom podacima korisnik moze vršiti različite analize i po podtebi ispis predefinisanih dokumenata.


Software

Posebno smo ponosni na naš software koji korisniku daje mogućnost praćenja putem grafičkog i tekstualnog prikaza rezultata mjerenja. Do pristupa putem računara ili mobilnog uređaja. Preko software-a se vodi briga o ispravnosti cijelog sistema 24h dnevno